Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Przetarg na odbudowę zbiornika retencyjnego "Wydymacz" wraz z przebudową infrastruktury technicznej

Przetarg na odbudowę zbiornika retencyjnego "Wydymacz" wraz z przebudową infrastruktury technicznej

Nr postępowania: SA.270.14.2021

Tryb postępowania: przetarg publiczny – przetarg nieograniczony Podstawa prawna – art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. - „PZP”)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Odbudowa zbiornika retencyjnego "Wydymacz" wraz z przebudową infrastruktury technicznej

 

UWAGA! Na dole strony wstawiono w pdf informację o wyborze najkorzystniejszej oferty!