Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Pierwszy album o antonińskich lasach!

Pierwszy album o antonińskich lasach!

Krzysztof Moroz po wielu godzinach spędzonych w borach antonińskich z aparatem fotograficznym w ręku, ukazuje nam piękno doliny Baryczy ... swoistej mozaiki siedlisk i wielkiego bogactwa przyrodniczego. Przedstawia także dziedzictwo kulturowe regionu wykonując fotografie rozsianych w okolicy ciekawych obiektów sakralnych

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce album poświęcony miejscom o szczególnych walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych znajdujących się na terenie lasów Nadleśnictwa Antonin i w ich najbliższym otoczeniu.

Miejsce to jest wyjątkowe, ze względu na bardzo dużą lesistość terenu, walory przyrodnicze
i turystyczne, co zostało docenione w 1996 poprzez włączenie tego obszaru do leśnego kompleksu promocyjnego „Lasy Rychtalskie".

Położone jest na terenie dwóch powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego, w granicach parku krajobrazowego „Dolina Baryczy" oraz obszaru chronionego krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Taka lokalizacja stwarza wiele możliwości obserwacji ciekawych gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza wielobarwnego świata ptaków. Bogactwo przyrodnicze nadleśnictwa jest chronione w ramach dwóch obszarów międzynarodowej sieci Natura 2000 – „Ostoja nad Baryczą" oraz „Dolina Baryczy", rezerwatu przyrody „Wydymacz", a także poprzez ustanowienie wielu pomników przyrody.

Leśnicy dbają o to, aby zachować bogactwo przyrodnicze lasów i prowadzą trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Lasy antonińskie są otwarte dla wszystkich, co stwarza niemal nieograniczone możliwości korzystania z ich walorów.


Żywię nadzieję, że karty niniejszego albumu staną się inspiracją do odwiedzin naszych lasów dla wszystkich miłośników wypoczynku na łonie przyrody. Zapraszam do odkrywania tego terenu, obcowania z przyrodą, wypoczynku i relaksu.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin
Adam Całka