Widok zawartości stron Widok zawartości stron

HCVF – czyli lasy o szczególnych walorach przyrodniczych.

Wymogiem certyfikacji gospodarki leśnej FSC jest wyznaczanie, identyfikowanie oraz zachowanie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Identyfikacja obszarów oparta jest na podstawie „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych”. Wyróżnia ona następujące kategorie lasów:

1. HCVF 1 – lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

  •  HCVF 1.1 – Obszary chronione
    • 1.1.a- lasy w rezerwatach przyrody oraz parkach narodowych
    • 1.1.b – lasy w parkach krajobrazowych oraz w strefach „ochrony krajobrazowej” parków narodowych i rezerwatów przyrody 
  • HCVF 1.2 – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

2. HCFV 2 – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

3. HCVF 3 – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

  • HCVF 3.1 – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące
  • HCVF 3.2 – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

4. HCFV 4 – Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

  • HCVF 4.1 –Lasy wodochronne
  • HCVF 4.2- Lasy glebochronne

5. HCVF 6- lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Nadleśnictwo Antonin sukcesywnie weryfikuje powierzchnie stanowiące lasy o szczególnych walorach przyrodniczych dlatego wszelkie uwagi i propozycje należy zgłaszać na adres mailowy Nadleśnictwa Antonin(antonin@poznan.lasy.gov.pl).

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dot. lasów o szczególnej walorach przyrodniczych znajdujących się na terenie naszego nadleśnictwa wraz z formularzem zgłaszania propozycji w ramach konsultacji społecznych.

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych –HCVF

 Nadleśnictwa Antonin

Kategoria

Nazwa

Powierzchnia (ha)

HCVF 1.1. a

Lasy w rezerwach przyrody

 47,86

HCVF 1.1. b

Lasy w parkach krajobrazowych

 5478,19

HCVF 1.2

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

 528,17

 

Razem

 6054,22

HCVF 3.1

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące (w tym wybrane siedliska priorytetowe):

 

 

Siedliska przyrodnicze w stanie - A

 -

 

Siedliska przyrodnicze w stanie - B

 8,42

HCVF 3.2

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

 -

 

siedliska przyrodnicze w stanie - A

 -

 

siedliska przyrodnicze w stanie -B

 111,44

 

Razem

 119,86

HCVF 4.1

Lasy wodochronne

 4680,76

HCVF 4.2

Lasy glebochronne

 -

 

Razem

 4680,76

HCVF 6.

Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności:

 

 

cmentarze

 0,28

 

stanowiska archeologiczne

 -

 

grodziska

 -

 

parki podworskie

 -

 

pomniki przyrody

 7,39

 

kapliczki

 -

 

drogi brukowe

 -

 

ogrody dendrologiczne/botaniczne, arboreta

 -

 

ścieżki przyrodniczo-leśne

14,35 km  

 

Inne (należy wyszczególnić)

 -

 

aleje przydrożne

-

 

parki wiejskie

1,83

 

Razem

 9,50

 

 

10 864,34