Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Nowy sposób szacowania szkód łowieckich

Nowy sposób szacowania szkód łowieckich

29 maja 2018r. w siedzibie Nadleśnictwa Antonin odbyło się szkolenie w zakresie dotyczącym procedur szacowania szkód łowieckich, zawartych w znowelizowanej ustawie Prawo łowieckie.

Na szkolenie zaproszono sołtysów oraz przedstawicieli gmin będących w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Antonin. Obecnym na szkoleniu przekazano podstawową wiedzę dotyczącą praktycznego szacowania szkód (wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz ustalania wysokości odszkodowania, którego dokonuje zespół składający się z:
1. Przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody;
2. Przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3. Właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Przypomniano, że wniosek o szacowanie szkód właściciel albo posiadacz gruntów rolnych powinien złożyć do urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu sporządzanego po zakończeniu czynności zespołu szacującego szkodę.