Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Edukacja dla Doliny Baryczy

Edukacja dla Doliny Baryczy

23 maja br. w Ośrodku edukacji leśnej przy Nadleśnictwie Antonin odbyło się posiedzenie Społecznej Rady na Rzecz Edukacji dla Doliny Baryczy zorganizowane przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (PdDB).

Podstawowym celem projektu "EDUKACJA DLA DOLINY BARYCZY" przygotowanego przez Stowarzyszenie PdDB było opracowanie Programu, jako systemowego narzędzia, wsparcia i prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej (szkolonej i pozaszkolnej). Program zakłada wykorzystanie infrastruktury edukacyjnej i turystycznej w powiązaniu z istniejącą i powstającą ofertą, licznych ośrodków edukacji przyrodniczej i regionalnej.

W Dolinie Baryczy od co najmniej kilku lat realizowanie są projekty, dziania i ciekawe inicjatywy nauczycieli i osób zajmujących się edukacją pozaszkolną . W związku z czym powstało już wiele materiałów o naszym regionie. Znaleźć je można w różnych miejscach tj.: na stronach internetowych, w publikacjach, scenariuszach lekcji, konkursach, zajęciach edukacyjnych itp. Nauczyciele oraz osoby zajmujące się edukacją wielokrotnie sygnalizowały, iż potrzebne jest zebranie i uzupełnienie materiałów edukacyjnych o regionie Doliny Baryczy oraz udostępnienie ich na potrzeby prowadzenia zajęć (lekcyjnych, terenowych, konkursów, projektów itp.) z różnych przedmiotów (przyrodniczych, językowych, matematycznych, zająć przedszkolnych, przedmiotów zawodowych, itp.).

Projekt jest odpowiedzią na te potrzeby. Ważne jest żeby to właśnie nauczyciele i edukatorzy, jako praktycy realizujący zajęcia na różnych poziomach nauczania wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie uczestniczyli w procesie tworzenia spójnego programu. W tym celu powołano do istnienia Społeczną Radę, do działań której należało m. in. opracowanie Programu „Edukacja dla Doliny Baryczy” na lata 2014–2020 oraz realizacja i promowanie działań i efektów programu, a także współpraca z podmiotami działającymi na rzecz realizacji programu oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji w Dolinie Baryczy.

Adam Całka, nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin oraz Inga Demianiuk-Ozga - przewodnicząca Stowarzyszenia PdDB, przywitali przybyłych członków Rady i przedstawili program spotkania.

Podczas posiedzenia omówiono:
1) zagadnienia dotyczące grantów (Edukacja dla Doliny Baryczy), jako narzędzia realizacji Programu Edukacji dla Doliny Baryczy, kierunki rozwoju Programu Edukacji dla Doliny Baryczy - Jak o globalnych problemach wpływających na jakość życie edukować lokalnie? (przeciwdziałanie zmianom klimatu, edukacja dla przedsiębiorczości w Edukacji dla Doliny Baryczy)
2) sposób organizacji IV Forum Edukacji dla Doliny Baryczy - zadania Rady, podsumowanie działań roku szkolnego 2017/ 2018, propozycja agendy w związku z realizacją
3) konkurs dla nauczycieli edukatorów i mieszkańców na pomoc edukacyjną – omówienie, dyskusja
4) identyfikację potrzeb szkoleniowych dla nauczycieli i edukatorów.
5) sposoby promocji obszaru oraz programu Edukacja dla Doliny Baryczy w ramach innych działalności Stowarzyszenia, jak Dni Karpia – (metody skutecznej informacji, podnoszenie świadomości, propozycje przebiegu zajęć) i Dolina Baryczy Poleca (metody skutecznej informacji, podnoszenie świadomości, propozycje przebiegu zajęć), jak edukować dla lokalnego rynku pracy.