Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

"Bliżej Przyrody" - sympozjum przyrodnicze w Sośniach

"Bliżej Przyrody" - sympozjum przyrodnicze w Sośniach

"Bliżej przyrody” to hasło przewodnie I Seminarium naukowego dla nauczycieli przyrody i biologii oraz pasjonatów przyrody południowej Wielkopolski, które odbyło się  w Ośrodku rekreacyjno – wypoczynkowym „Biały Daniel” w Sośniach 27 października 2017 r.

Celem seminarium było propagowanie wśród nauczycieli wiedzy przyrodniczej, co w założeniu przyczyni się do podnoszenia poziomu edukacji przyrodniczo-leśnej. Tematyka wykładów prowadzonych przez grupę nauczycieli uniwersyteckich cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność 45 nauczycieli z kilku powiatów Wielkopolski oraz województwa dolnośląskiego.

Dyrektor ZS w Cieszynie zachęciła uczestników seminarium do refleksji oraz aktywności poprzez zacytowanie wypowiedzi A. Einsteina „Wpatrz się głęboko w przyrodę, wtedy wszystko lepiej zrozumiesz” oraz pytanie retoryczne „Czy przyroda to tylko przedmiot szkolny dla twoich uczniów, twoich dzieci, czy może wartość, o którą trzeba dbać, szanować ją, ale i ją znać?”
Pierwszy wykład na temat użytkowania przyrody, a jej ochrony przeprowadził prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Zobrazował zmianę warunków środowiskowych na kuli ziemskiej powodujących zagrożenie dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Profesor przedstawił ciekawy przykład lasów doświadczalnych na wyspie Hokkaido w Japonii. Gdzie wyspę przedzielono na dwie części płotem z siatki. Na jednej części wyspy pozostawiono jelenie, które zredukowały do minimum rośliny zielne i krzewiaste. Na drugiej części wyspy las rósł bez jeleni. Ten przykład pokazuje potrzebę ingerencji człowieka w ochronę przyrody gdzie jest brak naturalnych drapieżników.Dr hab. Tadeusz Mizera przedstawił wiedzę ornitologiczną, w tym ginące gatunki ptaków (pliszka żółta, kuropatwy, przepiórki, czajki, szczygły). Wskazał również sposoby ochrony ptaków.  Prelegent pokazał przykład jak nie powinna wyglądać budka dla ptaków. Ptaki nie potrzebują w budce patyka aby na nim przysiąść. Taki patyk wykorzystują drapieżniki jak, np. kuna aby wybrać pisklęta. Ptaki do naturalnej dziupli wpadają niczym "pocisk" i nie potrzebują miejsca aby siadać.


 

Wykazał, że redukcja śródpolnych remiz, zwiększanie powierzchni upraw rolnych, chemizacja rolnictwa powodują drastyczne zmniejszanie się ptaków drobnych, które kiedyś występowały bardzo licznie w naszym krajobrazie, takich jak kuropatwa czy czajka.  


Dr hab. Aleksandra Matulewska w wykładzie pt. „Przyroda a kultura” ukazała las jako świadka wydarzeń historycznych oraz miejsce spędzania czasu wolnego, ale i zwróciła uwagę na znaczenie słów, powiedzeń, przysłów (np. borsuk to symbol pracowitości i czystości; „Zasiedział się jak borsuk w kniei” – oznacza pracowitego domatora).

Dr inż. Barbara Czołnik (Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie) zapoznała słuchaczy z edukacją przyrodniczo - leśną prowadzoną przez Lasy Państwowe. Wskazała na błędy pojawiające się w publikacjach, podręcznikach, czasopismach dla dzieci i dorosłych, wśród których pojawia się m. in. informacja o spadku zalesienia, gdy tymczasem ilość obszarów leśnych w Polsce wzrosła od 1945 r. o 9%.

Wszystkie informacje poparte były wynikami badań naukowych. Podsumowaniem Seminarium może być stwierdzenie, że ochrona przyrody zależy od aktywności każdego z nas. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w I Seminarium naukowym oraz zapraszają na kolejne wykłady za rok.

Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Wójt Gminy Sośnie, Nadleśnictwo Antonin, Stowarzyszenie „Przyjazne Otoczenie” z Cieszyna, GOK i Biblioteka Publiczna w Sośniach, oraz Zespół Szkół w Cieszynie, który od 6 lat współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.