Program "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Antonin

Wszystkich chętnych do obcowania z naturą zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, mapą obszaru a także informacjami dot. programu.

Nadleśnictwo Antonin wyzanczyło obszar 1415 ha na którym możliwe jest biwakowanie rozproszone w ramach programu "Zanocuj w lesie."  Teren ten położony jest w granicach leśnictw: Krupa - Kałkowskie.  Od 2019 r. obszar ten objety był programem pilotażowym do uprawiania bushcraftu i survivalu.

Nadlesnictwo Antonin dopuszcza mozliowść korzystania z kuchenek gazowych na obszarze "Zanocuj w lesie". Więcej informacji i zasad korzystania z kuchenek znajduje sie w regulaminie.

Mapa programu "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Antonin

Grafika przedstawia mapę obszaru "Zanocuj w lesie" na terenie Nadleśnictwa Antonin

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android) lub  iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1. regulaminem korzystania z obszaru -  link Regulamin

2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno oraz na jakich zasadach można z nich korzystać.

a) Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest: Miejsce Postoju Pojazdów w Leśnictwie Krupa – pododdział 84 j. Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu należy przynieść ze sobą. Zgodnie z regulaminem Miejsca Pstoju Pojazdów w Leśnictwie Krupa - chęć rozpalenia ogniska należy zgłosić i uzgodnić z nadleśnictwem.

3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu  - bezpieczne korzystanie z lasu czaswlas.pl

5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze oraz z czasowymi wyłączeniami szlaków. Na powierzchniach tych  obowiązuje zakaz wstępu - link do mapy

6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków

7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

a) Obszar "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Antonin znajduje się na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez Wojskowe Koło Łowieckie Sokół Wrocałw nr 499 oraz Wojskowe Koło Łowieckie nr 313 Sokół Warszawa. Planowany terminarz polowań zbiorowych znajduje się m.in.  poniżej w załącznikach.

8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres  antonin@poznan.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

- marta.zarnowska@poznan.lasy.gov.pl 

- nr tel. 574 021 608

Nadleśnictwo Antonin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Nadleśnictwo Antonin należy do jednego z 46, które w 2019 przystąpiły do pilotażu obszarów przeznaczonych do uprawiania bushcraftu i surwiwalu. W 2021 r. stajemy się miejscem kolejnego badania pilotażowego jakim jest dopuszczenie gotowania na kuchenkach gazowych.

Grafika przedstawia porównanie programu "Zanocuj w lesie"  z programem pilotażowym "Bushcraft i survival"

 

Zapraszamy do udziału w anonimowej ankiecie dot. programu " Zanocuj w lesie".

Ankieta dostępna pod linkiem:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl