Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Szczególnymi celami ochrony pomników przyrody jest zachowanie dla celów naukowo-dydaktycznych, kulturowych oraz krajobrazowych tych tworów, które odznaczają się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych roślin takimi jak: wielkość, wiek, znaczenie historyczne, estetyczne czy unikatowe ich występowanie.

Na terenie Nadleśnictwa Antonin uznano za pomniki przyrody następujące drzewa:

a) Pojedyncze drzewa − 42 osobniki (dąb szypułkowy, sosna pospolita, buk pospolity),
b) Powierzchniowy pomnik przyrody – leśnictwo Czarnylas, ochrona długosza królewskiego Osmuda regalis (0,04 ha/ 7,39 ha).