Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z ofert edukacyjnych, jakie oferuje Nadleśnictwo Antonin.

Nasze zajęcia przystosowane są do warunków pogodowych oraz zainteresowań uczestników. Przy dobrej pogodzie proponujemy zajęcia w terenie z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie Przyrody Wydymacz. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o ptakach znajdujących się na terenie nadleśnictwa, przy jednoczesnej obserwacji ornitologicznej na stawie Wydymacz. Dodatkowo poruszone zostaną kwestię form ochrony przyrody oraz metod ochrony gatunków zagrożonych.

Prelekcje odbywają się również w sali dydaktycznej tzw. „Ogrodówce”, gdzie edukatorzy przedstawią ciekawostki związane z życiem zwierząt, przy wykorzystaniu tablic interaktywnych, a także pokażą różnicę między jeleniem, a sarną czy borsukiem, a jenotem. Każdy uczestnik nauczy się jak określić wiek drzewa oraz jak odróżnić podstawowe gatunki drzew w terenie.

Każde zajęcia mogą zostać indywidualnie przystosowane do uczestników, po wcześniejszym uzgodnieniu. Posiadamy wiele pomocy naukowych jak prezentacje multimedialne, filmy, atlasy, próbki drewna i wiele innych.

 

Przykładowe oferty edukacyjne:

1.Formy ochrony przyrody/ Obserwacja ptaków w rezerwacie

Przy siedzibie Nadleśnictwa Antonin znajduję się Rezerwat Przyrody Wydymacz, gdzie istnieje możliwość obserwacji ptaków nad stawem znajdującym się w sercu rezerwatu. Przybliżymy formy ochrony występujące w naszej okolicy oraz opowiemy o prawach w nich obowiązujących.

2. Poznaj mieszkańców lasu

Specjalnie wyposażona sala edukacyjna „Ogrodówka” oraz tablice z odgłosami zwierząt pozwolą na szczegółowe poznanie gatunków zwierząt występujących w naszych lasach. Wytłumaczymy że jeleń i sarna to dwa różne gatunki, powiemy ile i jakie dzięcioły występują w twojej okolicy oraz nauczymy nazw najczęściej występujących motyli. Dodatkowo postaramy się wzbogacić wiedzę uczestników o podstawowe zwroty leśne.

3. Poznaj pracę leśniczego

Praca leśniczego to bardzo ciekawy i wymagający zawód. Każdy leśnik wie jak sadzić drzewa, jak o nie dbać i jak ścinać aby pozyskać przydatny surowiec. Drewno jest surowcem odnawialnym powstaje z niego wiele produktów jak papier, panele, krzesła, drzwi itp. Żeby pozyskać drewno należy najpierw je wyhodować co trwa bardzo długo nawet kilkaset lat. Przybliżając pracę leśnika pokażemy jak zmierzyć wysokość drzewa, jego pierśnicę oraz przybliżymy temat sortymentacji i przerobu drewna.

 

Zajęcia są bezpłatne i przygotowywane są dla maksymalnie 25 osób.

Istnieje również mozliwość przeprowadzenia zajęć w formie online.

Zajęcia należy rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu 574 021 608. Po uzgodnieniu terminu należy zapoznać się z klauzulą informacyjną oraz przesłać skan wypełnionego niżej formularza na adres: antonin@poznan.lasy.gov.pl/

Z powodu dużego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, spowodowanego złym stanem zdrowotnym starodrzewu, porastającego teren wokół siedziby Nadleśnictwa Antonin - informujemy o braku możliwości wynajęcia wiat i miejsca na ognisko.

Drzewa poddawane są systematycznym badaniom stanu zdrowotnego m.in. przy wykorzystaniu tomografu, ukazującego ich wnętrze. Wytrzymałość wiekowych drzew, w większości potężnych dębów wraz z upływem czasu stale się pogarsza, co jest procesem naturalnym.

Z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi oraz zachowanie pięknego starodrzewu, będącego wizytówką Antonina jest to działanie konieczne.