Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Antonin
Nadleśnictwo Antonin
+48 62 734 81 24, +48 62 734 81 47, kom. +48 606 684 513

Antonin, ul. Wrocławska 11
63–421 Przygodzice
woj. wielkopolskie

NIP: 622-000-83-20

 

Biuro nadleśnictwa jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.00 ‒ 15.00

Sprzedaż drewna w leśnictwach odbywa się od poniedziałku do piątku w godzianch od 7.00 do 15.00 po telefonicznym uzgodnieniu z właściwym leśniczym.  Płatność możliwa gotówką lub kartą płatniczą. 


Sprzedaż drewna w nadleśnictwie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.   Płatność możliwa kartą płatniczą bądź przelewem na konto bankowe. Nie ma możliwości zapłaty gotówką.
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 8.00 - 15.30.

 

Numery kont bankowych:
PKO BP oddział Ostrów Wielkopolski 90 1020 2212 0000 5402 0421 0829
SANTANDER oddział Ostrów Wielkopolski 31 1090 1160 0000 0000 1601 0067

Nadleśniczy
Adam Całka
Zastępca nadleśniczego
Tomasz Rychlik
+48 606 684 512
Główny księgowy
Radomir Kliber
+ 48 62 734 81 24 wewn. 36
Inżynier nadzoru
Maciej Duda
+48 734 135 823, +48 62 734 81 24 wewn. 23
Inżynier nadzoru
Tymoteusz Sopart
+48 570 117 616, +48 62 734 81 24 wewn. 23
Sekretarz nadleśnictwa
Paweł Cepa
+48 62 734 81 24 wewn. 29
Rzecznik prasowy
Bartosz Kulawinek
+48 530 321 310, +48 62 734 81 24 wewn. 28

Pion Nadleśniczego

Kamila Lipińska
Starszy specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 536 363 530; 62 734 81 24 wewn. 32
Maciej Duda
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 734 135 823, +48 62 734 81 24 wewn. 23
Tymoteusz Sopart
Inżynier nadzoru oraz stanowsiko ds. BHP
Tel.: +48 570 117 616, +48 62 734 81 24 wewn. 23

Dział gospodarki leśnej

Beata Nadolna
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i gospodarki drewnem
Tel.: +48 882 153 208, +48 62 734 81 24 wewn. 26
Kamil Glawon
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: +48 537 577 117, +48 62 734 81 24 wewn. 28
Marta Żarnowska
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: + 48 574 021 608 , +48 62 734 81 24 wewn. 30
Michał Zeissel
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: +48 536 820 275, +48 62 734 81 24 wewn. 34
Beata Lüke
Specjalista ds. sprzedaży drewna
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 24
Bartosz Kulawinek
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i ochrony ppoż.
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 28

Księgowość

Aleksandra Gonera
Starszy specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 38
Agnieszka Sobkowiak
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 27
Grzegorz Krystek
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 27

Administracja

Dariusz Kaźmierczak
Specjalista ds. budowlanych
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 39
Joanna Janeczkowska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 698 887 905
Urszula Krawczyk-Bąk
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 62 734 81 24 wewn. 35
Danuta Guździoł
Sekretarka
Tel.: +48 62 734 81 24, +48 606 684 513
Magdalena Ortell
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 62 734 81 24

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Nowak
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: +48 606 684 511, +48 62 734 81 24 wewn. 31
Marcin Dera
Starszy strażnik leśny
Tel.: +48 606 684 515, +48 62 734 81 24 wewn. 31