Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Wspólna inwestycja z Gminą Sośnie

Wspólna inwestycja z Gminą Sośnie

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami, Nadleśnictwo Antonin podjęło działania, w celu przeprowadzenia wspólnej inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kałkowskie.

Przedsięwzięcie poprawi warunki dojazdu mieszkańców wsi Kałkowskie oraz ułatwi sprawne prowadzenie gospodarki leśnej łącząc jeden z największych kompleksów leśnych z drogą powiatową.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Sośnie i porozumieniem Gminy Sośnie z Nadleśnictwem Antonin, przy aprobacie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, nowa nawierzchnia zostanie położona na odcinku o długości 236 metrów do końca 2017 roku.