Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Trzecia edycja programu odtwarzania sadów w Nadleśnictwie Antonin

Trzecia edycja programu odtwarzania sadów w Nadleśnictwie Antonin

W tym roku odbyła się trzecia edycja akcji mającej na celu ratowanie starych odmian drzew owocowych występujących na terenie Nadleśnictwa Antonin.

Do projektu odtwarzania sadów w Nadleśnictwie Antonin wybrano drzewa rosnące na terenie leśnictw: Jerzówka, Kałkowskie, Klady, Krupa, Mariak i Strugi. Udało się zebrać ponad 400 sztuk pędów, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie młodych drzewek owocowych.

Podobnie jak w latach 2017 i 2019 zostały pobrane zrazy (jednoroczne pędy ścięte z drzew matecznych) z wartych zachowania ze względów jakościowych i smakowych egzemplarzy. Zdecydowaną większość stanowiły jabłonie, jednak udało się pozyskać także zrazy gruszy, śliwy i czereśni. Do szczepienia najlepiej nadają się zdrowe pędy o długości 40-60cm, wyrosłe na obwodzie korony drzewa, posiadające co najmniej 3 pąki. Najlepszym okresem zbioru zrazów jest zima.

Po ścięciu sekatorem (pod kątem 45) odpowiednie pędy, zostały związane w pęczki i odpowiednio opisane. Pobrane zrazy zostały przetransportowane do Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii, gdzie będą zaszczepione na wyhodowanych wcześniej podkładkach. Cały proces będzie trwał do jesieni, kiedy to drzewka znów trafią do sadów Nadleśnictwa Antonin jako małe sadzonki mające w przyszłości rodzić przepyszne owoce.

Fotografie przedstawiają proces pobierania i zabezpieczania pędów pobranych z drzew owocowych. Fot. M. Orzechowicz, H. Nowak