Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół

Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowanie pestycydów w rolnictwie zabija te owady

20 maja br. po raz pierwszy jest obchodzony Światowy Dzień Pszczół (World Bee Day) ustanowiony przez ONZ. Z taką propozycją wystąpiła Słowenia, w celu uczczenia urodzin, właśnie 20 maja, Antoniego Janšy (1734-1773), jednego z największych autorytetów słoweńskiego pszczelarstwa.

Źródło ryciny: https://www.worldbeeday.org

Ocenia się, że 1/3 produktów spożywczych spożywanych przez człowieka jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady. Szacuje się, że w Polsce od zapylania uzależnionych jest ok. 60 gatunków roślin rolniczych i 140 gatunków roślin ogrodniczych. To ponad 80% gatunków roślin uprawianych w Polsce. Ekonomiści szacują, że dochód, jaki uzyskuje się dzięki działalności zapylającej pszczół w Polsce, wynosi od 4,1 do 7,4 mld zł rocznie. Pomimo, że liczba pni pszczelich w Polsce w ostatnich latach systematycznie wzrasta (aktualnie jest ich ponad 1,5 mln), to biorąc pod uwagę potrzeby zapylania areałów rolnych jest niewystarczająca, gdyż w okresie kwitnienia można ją szacować na poziomie ponad 3 mln rodzin pszczelich.

Czy wiesz, że:
W Polsce ponad 68 tys. pszczelarzy produkuje średniorocznie 18,6 tys. ton miodu!

Lasy Państwowe rozpoczęły, również w tym roku, nowy projekt „Pszczoły wracają do lasu”. W projekcie biorą udział 104 pasieki prowadzone przez leśników-pszczelarzy na terenie całej Polski. Przez najbliższe dwa lata będzie monitorowany stan środowiska leśnego, wszelkie zebrane informacje posłużą do przeprowadzenia korzystnych dla pszczół zmian.
Z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w projekt zaangażowane są nadleśnictwa: Czerniejewo, Łopuchówko, Przedborów i Antonin