Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Susza – jej skutki widać również w lesie…

Susza – jej skutki widać również w lesie…

Od początku letniego sezonu jesteśmy zalewani informacjami w mediach odnośnie suszy, zmian klimatu i możliwych katastrofalnych skutków braku wody…Zmiany klimatu mają to do siebie, że następują bardzo wolno i skutki owych procesów w przyrodzie widać dopiero po dłuższym czasie, po wnikliwych obserwacjach…

Leśnicy z racji wykonywanego zawodu mają możliwość codziennego obserwowania ekosystemów leśnych. Do stałych obowiązków należy monitorowanie zachodzących zmian i zgłaszanie na specjalnych formularzach tych o charakterze negatywnym.

O suszy i braku dostatecznej ilości wody w lasach mówi się umownie od 2015 roku. Niekorzystne zjawiska z tym związane można było obserwować dopiero po dwóch, trzech latach. Susze z kolejnych lat tylko przyspieszyły tempo niekorzystnych zmian. Możemy to zaobserwować w koronach drzew – w niektórych widać wyraźnie ubytek igliwia i przebarwianie aparatu asymilacyjnego na rdzawy kolor.

 

Wśród gatunków liściastych najbardziej cierpią dęby. Bez trudu można zauważyć biały nalot na liściach u roślin praktycznie w każdym wieku, od siewek po drzewa mające ponad 100 lat. Ów biały nalot świadczy o obecności grzyba – mączniaka dębu, dla którego susza jest czynnikiem istotnie sprzyjającym jego rozwojowi.

 

Podczas leśnych spacerów warto zwrócić uwagę na świerki. W przypadku wielu drzew można zaobserwować zmiany w kolorze igliwia na jasnozielony, żółtawy czy rdzawy. Obecnie uważa się, że gatunek ten w najbliższych latach prawdopodobnie będzie ustępował z naszych terenów ze względu na ocieplający się klimat i deficyt wody w glebie. Już dziś po przekroczeniu kilkunastu lat osobniki zaczynają zamierać. Od kilku lat systematycznie rośnie też ilość pozyskiwanego posuszu świerkowego.

               Fot. Posusz świerkowy z widocznymi śladami żerowania owadów.

 

Nie trzeba też nikogo przekonywać, że najbardziej spektakularnym i niszczycielskim skutkiem suszy są pożary. W tym roku na terenie naszego nadleśnictwa wystąpiły 3 takie przypadki. Zniszczeniu uległo łącznie 3, 60 ha. Przyczyną większości z nich jest nieostrożność, lub celowe działanie człowieka.

               Fot. Pożarzysko w Leśnictwie Strugi