Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Spotkanie w sprawie zasad bioasekuracji i zwalczania ASF

Spotkanie w sprawie zasad bioasekuracji i zwalczania ASF

Spotkanie poprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii z Ostrowa Wielkopolskiego Pan Dariusz Hyhs. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kół łowieckich z powiatu ostrowskiego oraz przedstawiciele Służby Leśnej Nadleśnictwa Antonin. Omówiono aktualne zagrożenie epizootyczne ze strony wirusa ASF, a także zasady postępowania z tuszą padłych lub odstrzelonych dzików. Część terenów Nadleśnictwa Antonin zostało objętych strefą WAMTA – jest to pierwsza strefa objęta restrykcjami, której głównym celem jest zintensyfikowanie pozyskania dzików skutkujące zmniejszoną możliwością rozprzestrzeniania się wirusa.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

 • strefa WAMTA ( kolor fioletowy na mapie )
 • obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie)
 • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie)
 • obszar ochronny (kolor żółty na mapie)

 

Co należy zrobić w przypadku znalezienia padłego dzika?

 1. Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.
 2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.
 3. Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).
 4. Należy pamiętać, że osoba, która:
  • miała kontak z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczjące ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.