Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Spotkanie organizacyjno-informacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu oraz szkodnictwa leśnego

Spotkanie organizacyjno-informacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu oraz szkodnictwa leśnego

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w siedzibie Nadleśnictwa Antonin odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu oraz szkodnictwa leśnego.

Wśród uczestników należy wymienić przedstawicieli:

• KP PSP Ostrów Wielkopolski,

• KP PSP Ostrzeszów,

• Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Przygodzicach,

• Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sośniach,

• Kierownictwa Posterunku Policji w Sośniach,

• Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu,

• Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Przedborów,

• Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Krotoszyn,

• Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Antonin,

• Nadleśnictwa Antonin

oraz dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Antonin.

Tak szerokie grono uczestników spotkania pokazuje, jak wiele podmiotów jest zaangażowanych w ochronę lasów przed wpływem szkodliwych czynników, takich jak: pożary, powodzie, huraganowe wiatry czy szkodnictwo leśne.

Na spotkaniu zostały omówione zdarzenia, które wystąpiły w ubiegłym roku oraz działania jakie zostały podjęte w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze i ludzi.

Przedstawiono również działania zaplanowane na obecny rok, mające poprawić bezpieczeństwo terenów leśnych oraz usprawnić system reagowania w przypadku wystąpienia któregoś z zagrożeń.

Tylko ścisła współpraca ww. służb jest w stanie zapewnić trwałość ekosystemów leśnych, a także bezpieczeństwo bytujących tam organizmów i ludzi, korzystających na co dzień z rozmaitych możliwości, jakie oferuje las.