Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Spotkanie informacyjne dotyczące chemicznego zwalczania owadów leśnych

Spotkanie informacyjne dotyczące chemicznego zwalczania owadów leśnych

        19 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Antonin organizujemy spotkanie informacyjne, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych właścicieli lasów leżących w zasięgu terytorialnym naszego nadleśnictwa. Głównym tematem będzie problematyka występowania szkodliwych owadów leśnych w drzewostanach i planowane zabiegi ich zwalczania.

        Od ubiegłego roku obserwujemy stały wzrost liczebności osobników gatunków uznawanych za sprawców największych klęsk w lasach, głównie brudnicy mniszki oraz barczatki sosnówki. Stwarza to konieczność ciągłego monitorowania sytuacji. Dotychczasowe wyniki obserwacji wskazują na prawdopodobną konieczność podjęcia działań ograniczających ich występowanie w postaci lotniczych zabiegów ochronnych.

         Dodatkowo poruszymy tematy związane z prawem pierwokupu gruntów leśnych, afrykańskim pomorem świń (ASF) i gospodarką łowiecką.