Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Lasy są naturalnym filtrem powietrza!

Lasy są naturalnym filtrem powietrza!

21 marca każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. Bohaterami tegorocznej edycji są drzewa w miastach i ich rola w naszym życiu

Drzewa to prawdziwe fabryki tlenu, w procesie fotosyntezy pochłaniają dwutlenek węgla, jeden z głównych gazów cieplarnianych, akumulując przy tym węgiel w drewnie. W upalne dni działają jak klimatyzatory ochładzając powietrze oraz filtry wyłapując zanieczyszczenia z atmosfery, dlatego warto przebywać w ich sąsiedztwie.

Zrównoważony rozwój miast to podstawa nowoczesnej strategii budowy metropolii. Prognostycy z ONZ szacują, że w 2050 r. 75% społeczeństwa żyjącego na Ziemi będzie mieszkać w miastach. W skali świata obszary te zajmują niewielką powierzchnię tylko ok 3%, niestety zużywają przy tym aż 60-80 % światowych zasobów i uwalniają znaczne ilości CO2 do atmosfery.

Dlatego architekci i miejscy planiści coraz częściej opierają swoje projekty na ekologicznych aspektach m.in celach milenijnych ONZ. Cel nr 11 zakłada zrównoważony rozwój miast i społeczności przy równoczesnej redukcji zanieczyszczeń i ubóstwa. Przyszłość budownictwa mieszkalnego oparta będzie głównie na ochronie jakości powietrza i zasobów środowiska.