Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Goście z Gminy Sośnie

Goście z Gminy Sośnie

Wyjazdowa sesja Rady Gminy Sośnie w Antoninie

W piątek 7 kwietnia br. w siedzibie Nadleśnictwa Antonin odbyła się wyjazdowa sesja Rady Gminy Sośnie, w której wzięli udział wójt Gminy Sośnie Stanisław Budzik, pracownicy urzędu gminy, radni oraz gospodarz miejsca nadleśniczy Adam Całka.

W pierwszej kolejności dyskutowano i głosowano nad bieżącymi sprawami dotyczącymi gminy, następnie nadleśniczy zaprezentował wszystkim zebranym informacje na temat Nadleśnictwa Antonin oraz funkcjonowania Lasów Państwowych poprzez prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na zasadach samofinansowania.

Fot. W. Blaźniak

Kolejno omówiono dotychczasową współpracę z Gminą Sośnie, m.in. działania na rzecz lokalnej społeczności oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć. Nadleśniczy przedstawił koncepcję dalszego rozwoju poprzez wspólne inwestycje drogowe czy zamiany nieruchomości będących w zarządzie Nadleśnictwa Antonin na grunty leśne, które są własnością gminy.

Fot. W. Blaźniak

Zarówno wójt Stanisław Budzik, jak i nadleśniczy Adam Całka wyrazili zainteresowanie dalszą współpracą, która będzie dobrze służyć lokalnej społeczności.