Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Chronimy lasy wspólnie z innymi!

Chronimy lasy wspólnie z innymi!

Najnowsze systemy łączności oraz wykrywania pożarów pozwalają lepiej i skuteczniej współpracować różnym służbom

27 lutego 2018 r. w siedzibie Nadleśnictwa Antonin odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli państwowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej, policji, straży łowieckiej oraz straży leśnej z nadleśnictw: Antonin, Przedborów, Krotoszyn i Taczanów. 

Na naradzie przedstawiono wszystkie problemy związane z ochroną przeciwpożarową lasu i szkodnictwem leśnym, analizie poddano statystyki z ostatnich lat, został podkreślony wysoki poziom współpracy wszystkich powyżej wymienionych służb w dążeniu do jak najmniejszej ilości zdarzeń, jak również podnosząca się z roku na rok świadomość lokalnego społeczeństwa – rola edukacji.

Najnowsze systemy łączności oraz wykrywania pożarów pozwalają lepiej i skuteczniej współpracować Lasom Państwowym z różnymi służbami mundurowymi, w celu ochrony lasów.