Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

"Akcja Żaba - 2017" zakończona!

"Akcja Żaba - 2017" zakończona!

Ochrona migrujących płazów, które giną przechodząc przez drogi publiczne

9 czerwca br. w Centrum Bioróżnorodności w Miliczu odbył się finał tegorocznej "Akcji Żaba – 2017" organizowanej na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy". Akcja prowadzona była przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych przy współudziale nadleśnictw Antonin, Żmigród, Milicz i Oleśnica Śląska oraz przy współfinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 

 

Celem Akcji jest ochrona migrujących płazów ginących każdego roku pod kołami samochodów, połączona z edukacją ekologiczną dzieci. Akcja jest częścią planu ochrony płazów, który został opracowany w 2004 r.

Akcja podzielona była na kilka etapów, w kolejności:
a) edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej – zajęcia, prelekcje nt płazów i konieczności ich ochrony,
b) montaż zapór na wyznaczonych przejściach migracyjnych płazów na terenie PK „Dolina Baryczy",
c) wyłapywanie płazów z przejść i przenoszenie na drugą stronę jezdni w okresie od marca do końca maja (w tym etapie udział biorą dzieci ze szkół z terenu Parku wraz z opiekunami – rodzicami, nauczycielami, pracownikami DZPK),
d) organizacja Finału Akcji Żaba –podsumowującego przebieg w danym roku, połączona z przeprowadzaniem konkursów dla dzieci – uczestników etapu wyłapywania i przenoszenia płazów (konkurs na plakat, sprawnościowy, wiedzy, na piosenkę, na strój) i przyznawaniem nagród rzeczowych.

W roku 2017 Akcja przeprowadzana była na 8 przejściach migracyjnych na terenie województwa dolnośląskiego: 1. Ruda Żmigrodzka, Staw Jamnik, 2. Staw Przydrożny, Sułów, 3. Miłochowice, 4. Czatkowice, 5. Kuźnia Czeszycka, 6. Nowy Zamek 7. Czarnogoździce 8. Gądkowice, Stawy Szałwie oraz 2 w województwie wielkopolskim: Sośnie i Janków Przygodzki (Trzcieliny).

Do współorganizacji tegorocznej Akcji przyłączyły się szkoły podstawowe z terenu dolnośląskiej części parku krajobrazowego (ponad 350 uczestników - wolontariuszy): SP 2 z Milicza, ZSiP w Krośnicach, SP w Powidzku, SP w Radziądzu, SP w Żmigrodzie, SP w Sułowie, SP w Czatkowicach, SP w Nowym Zamku, ZS – SP w Kuźnicy Czeszyckiej, SP w Wziąchowie Wielkim oraz około 135 osób z fragmentu województwa wielkopolskiego (SP z Sośni i Jankowa Przygodzkiego).
Corocznie ratowanych jest kilka tysięcy płazów, co ma istotne znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy", obszarów Natura 2000 jak i rezerwatów przyrody ustanowionych na tym terenie.