Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Wysokie temperatury oraz brak opadów sprawiają, że ściółka leśna jest mocno przesuszona przez co o pożar wcale nie jest tak trudno. Niestety w większości przypadków za zaprószenie ognia w lesie jest odpowiedzialny człowiek – aż w 90%. W niewielkim stopniu za wywołaniem pożaru stoją czynniki naturalne, takie jak na przykład wyładowania atmosferyczne.

Okres największego zagrożenia pożarowego nie ogranicza się wyłącznie do miesięcy letnich. Monitoring bezpośredni zaczyna się od marca i trwa do końca września. W tym czasie codziennie badany jest poziom wilgotności ściółki i wilgotności względnej powietrza oraz określa się współczynnik opadowy. Na podstawie tych danych można określić stopień zagrożenia pożarowego.

Aktualny stopień zagrożenia można sprawdzić na stronie http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane do utrzymywania systemu obserwacyjno-alarmowego.

W Nadleśnictwie Antonin znajduje się Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD) wyposażony w 5 kamer obserwacyjnych rozlokowanych na 5 wieżach: w Antoninie, Mojej Woli, Mikstacie, Kobylej Górze i na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn. Kamery wraz z programem Smoke Detection tworzą całość systemu służącego do sprawnego i dokładnego lokalizowania pożarów i skierowania w to miejsce odpowiednich służb.

Obecnie rozpoczyna się jeden z najbardziej "palnych" okresów w ciągu roku, a już odnotowano 125 pożarów lasów, jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Apelujemy o niużywanie otwartego ognia w miejscach niedozwolonych, o niewypalanie traw!

Aby zapobiegać tak niebezpiecznemu żywiołowi nie należy:

- używać otwartego ognia w odległości do 100 metrów od granicy lasu

- rozpalać ognisk, a w miejscach do tego wyznaczonych należy ubiegać się o zgodę nadleśnictwa

- zaśmiecać lasu

- używać środków łatwopalnych i pirotechnicznych