Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Dziki w kraju policzone!

Dziki w kraju policzone!

Ponad 144 tys. osobników, tyle wynosi liczebność dzików w Polsce. 10 listopada br. do Ministerstwa Środowiska trafiło sprawozdanie z inwentaryzacji dzików

Kiedy Ministerstwo Środowiska za pośrednictwem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, zaleciło przeprowadzenie inwentaryzacji dzików, chyba nikt nie spodziewał się tak dużego odzewu społecznego i zaangażowania w akcję, której celem było policzenie dzików żyjących w naszym kraju. Inwentaryzacja ma między innymi związek z zagrożeniem występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jej celem było uzyskanie informacji o wielkości populacji dzików i jej rozmieszczenia w Polsce. Inwentaryzacja miała również pokazać, czy Polski Związek Łowiecki (PZŁ) wywiązuje się ze swoich zadań w zakresie sanitarnego odstrzału dzików.

Inwentaryzacja dzików w lasach 25-ciu nadleśnictw (Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu) odbyła się 21 października br., uczestniczyło w niej 4525 osób, w tym:

  • pracowników Lasów Państwowych:  923 osoby;
  • przedstawicieli Kół łowieckich (PZŁ): 2472 osoby;
  • pracowników Zakładów Usług Leśnych: 863 osoby;
  • z innych organizacji i instytucji: 267 osób.

W poszukiwaniu dzików, przeczesano aż 514 losowo wybranych powierzchni próbnych /miotów/ o łącznym areale 55 tys. ha – stanowiło to 11,3 % lasów (wszystkich form własności). Na podstawie wyników inwentaryzacji obliczono średnie zagęszczenie wynoszące: 0,5 dzika na km2 powierzchni użytkowej obwodów (RDLP w Poznaniu). To wielkie przedsięwzięcie pokazało dobrą współpracę pomiędzy Lasami Państwowymi, Polskim Związkiem Łowieckim, organami administracji państwowej, władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Relacja z konferencji Ministerstwa Środowiska, całość tutaj!

- Inwentaryzacja dzików trwała od 15 października do 6 listopada na terenie Lasów Państwowych. Dziś ogłoszono jej efekty, z których wynika że mamy ponad 140 tysięcy sztuk dzika, co przekłada się na 0,5 szt. na km2– powiedział Andrzej Konieczny, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski dodał, że obecnie inwentaryzacja jest prowadzona także w ośmiu parkach narodowych, które są położone w strefie zagrożonej ASF. - Jej wyniki będą znane do 30 listopada. Dopiero wtedy będziemy mieli pełny obraz inwentaryzacji na wschód o Wisły  - podkreślił wiceminister Szweda-Lewandowski. Wiceminister Andrzej Konieczny zwrócił również uwagę, że silny wzrost wielkości populacji dzika nastąpił po 2008 r., kiedy zaniechano jego odstrzału.

Liczebność dzików w całym kraju oszacowano na poziomie 144 079 sztuk. Najmniej dzików stwierdzono w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie (3 344 szt.) oraz RDLP w Krakowie (3 902 szt.). Najliczniej występują one natomiast w RDLP w Katowicach (12 746 szt.) oraz RDLP w Olsztynie (12 728 szt.). Uśrednione zagęszczenie dla całego kraju wyniosło 0,5 szt./km2.

Inwentaryzacja dzików była prowadzona od 15 października do 6 listopada 2016 r. Wzięło w niej udział ponad 85 tys. osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, pracownicy Zakładów Usług Leśnych (10 proc.) oraz innych organizacji i instytucji.


- Ta inwentaryzacja wykazała również, że zaangażowanie Polskiego Związku Łowieckiego  i Lasów Państwowych pozwoliło uzyskać bezpieczny zalecany poziom populacji dzika dla całej Polski. Chcę podkreślić, że te podmioty zabezpieczają właściwy poziom bezpieczeństwa ekologicznego i żywnościowego Polski – zaznaczył wiceminister Konieczny.