Wydawca treści Wydawca treści

Praca leśników w oparciu o standardy certyfikacji FSC® i PEFC

Ochrona zasobów leśnych, ich trwałość, zrównoważony rozwój – to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Potwierdzeniem tego są międzynarodowe certyfikaty przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu obowiązują dwa certyfikaty gospodarki leśnej:

  1. Certyfikat PEFC nr PL PEFC – 15/0245
  2. Certyfikat FSC® nr SGS – FM/COC-004323

FSC® - Forest Stewardship Council®, to licząca sobie 25 lat instytucja, promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata, skupiająca zarządców i właścicieli lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe i osoby prywatne dla których odpowiedzialna gospodarka leśna jest priorytetowa. Standardy FSC opisują zasady kontroli przepływu surowca z lasu  do ostatecznego konsumenta. Gwarantują one, że produkty oznakowane LOGO FSC faktycznie pochodzą z lasów spełniających wymogi FSC.

W wyniku pięciodniowego audytu przeprowadzonego w 2018 roku przez firmę SGS Polska Sp. z o.o. na terenie RDLP w Poznaniu otrzymaliśmy rekomendację utrzymania Certyfikatu FSC Dobrej Gospodarki Leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na okres 5 lat ( do 9 kwietnia 2023 roku ). Po jej uzyskaniu jednostka certyfikująca cyklicznie będzie sprawdzała jakość postępowania w trakcie realizacji gospodarki leśnej oraz zgodność podejmowanych działań ze standardami systemu FSC.

PEFC Council ( Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ) ( Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej ) jest niezależną, pozarządową organizacją non - profit, założoną w 1999 roku. Jej celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez certyfikację wykonywaną za pomocą jednostek niezależnych. PEFC dostarcza mechanizmy potwierdzające, że nabywcy drewna i wyrobów z papieru promują świadomą i zrównoważoną gospodarkę leśną. PEFC jest ogólnoświatową organizacją predystynowaną do oceny i wspólnego uznawania krajowych systemów certyfikacji, opracowanych przez liczne grono zainteresowanych stron.

Ostatni audyt przeprowadzony na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu potwierdził profesjonalizm i zaangażowanie leśników w prowadzeniu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Audytorzy utwierdzili się w wysokiej jakości naszej pracy przez co certyfikat PEFC został przedłużony do 2024 roku.