Archiwum Archiwum

Sprzedaż lokalu w Bronisławce

Samodzielny lokal mieszkalny w budynku dwurodzinnym

Znak spr. S.2101.17.2016

 

 

ZMIANA W OGŁOSZENIU

dotycząca ogłoszenia sprzedaży:

 

Nazwa nadleśnictwa,

obrębu leśnego,

oddz. i pododdz.

Nazwa obrębu ewidencyjnego,

gmina,

adres nieruchomości

Nr ewidencyjny działki,

nr KW,

pow. działki (m²)

Rodzaj zabudowy                           i sposób zagospodarowania terenu

Antonin

Moja Wola

37 m, o, n

 

kałkowskie

Sośnie

Bronisławka 3B

63-435 Sośnie

520/2

KZ1W/00072386/2

366 m²

520/3

KZ1W/00076967/7

135 (udział1/2 )

Samodzielny lokal mieszkalny  

w budynku dwurodzinnym, pustostan

wraz z udziałem w działce

niezabudowanej

 

 

W związku z opóźnieniem ogłoszenia w prasie Nadleśnictwo Antonin ogłasza następujące zmiany:

- zamiar nabycia nieruchomości należy składać do dnia 21.11.2016 r. (było do dnia 07.11.2016 r.),

- ogłoszenie w prasie z dnia 19.10.2016 r. (było 05.10.2016 r.).

 

 

                                                                                                                  Nadleśniczy

                                                                                                                  Adam Całka