Archiwum Archiwum

Sprzedaż ciągnika rolniczego i przyczepy (przetarg)

Sprzedaż ciągnika rolniczego U 4512 rok produkcji 1999 oraz przyczepy rolniczej samowyładowczej D-732.03 rok produkcji 1985

Nadleśnictwo Antonin ogłasza przetarg nieograniczony pisemny(zbieranie ofert) na sprzedaż środka trwałego.
Celem sprzedaży jest:
1.Ciągnik rolniczy U 4512 rok produkcji 1999 nr inw. 746/931 cena wywoławcza 16 200,00 zł- wadium wynosi 1620,00zł
2.Przyczepa rolnicza samowyładowcza D-732.03 rok produkcji 1985 nr inw 748/609 cena wywoławcza 4000,00zł – wadium 400,00zł

Sprzedawane środki trwałe można obejrzeć w siedzibie Nadleśnictwa Antonin w dni robocze w godzinach od godz. 8.00 do godz. 14.30. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (D.U.97 poz.443). Wadium należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa Antonin lub na konto BOS Ostrów Wlkp. 07 1540 1173 2001 4000 0130 0001 do dnia odbycia się przetargu nieograniczonego pisemnego ( zbieranie ofert).
Zastrzeżenie, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi , a uczestnikowi , którego najwyższa cena została przyjęta , zostanie zarachowane na poczet ceny, jeżeli wadium złożone przez licytującego było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli licytujący, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Przetarg odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Antonin, Antonin, ul. Wrocławska 11– Sala konferencyjna 2.15 w dniu 01.09.2016r o godz. 9.ºº . Oferty pisemne należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Antonin, Antonin, ul. Wrocławska 11 63-421 Przygodzice do dnia 01.09.2016 p.nr 2.7 ( sekretariat) do godz. 8ºº - okres wiązania ofert do 30 dni. Nadleśnictwo Antonin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.