Archiwum Archiwum

Spotkanie z emerytami i rencistami Nadleśnictwa Antonin

W dniu 10 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie emerytowanych pracowników oraz rencistów  z kierownictwem Nadleśnictwa Antonin. Blisko 30 byłych pracowników miało okazję usłyszeć  o najnowszych zmianach w Nadleśnictwie Antonin, które przedstawili nadleśniczy Adam Całka, oraz zastępca nadleśniczego Tomasz Rychlik. Nadleśniczy podziękował wszystkim seniorom za przybycie i z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył uczestnikom życzenia. Spotkanie  zakończyło się wspólnym poczęstunkiem w miłej atmosferze podczas którego wspominano minione wydarzenia. Korzystając z okazji nadleśniczy  poinformował również o planach wydania historii nadleśnictwa i poprosił wszystkich uczestników o udział w przedsięwzięciu, przekazywanie zdjęć, pamiątek oraz wspomnień z pracy w Lasach Państwowych, gdyż wiedza i doświadczenie byłych pracowników są bardzo potrzebne.