Archiwum Archiwum

Jubileusz Lasów Rychtalskich

W lipcu bieżącego roku minęło 20 lat od momentu powołania leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Rychtalskie", który obejmuje swoim zasięgiem dwa nadleśnictwa Antonin i Syców oraz Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach (UP w Poznaniu)

15 września br. odbyło się spotkanie członków Rady Naukowo-Społecznej, przedstawicieli nadleśnictw Antonin i Syców oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice z samorządowcami w pięknym Dworze Myśliwskim i jednocześnie placówce naukowo-dydaktycznej w Ustroniu k. Wieruszowa.

Gospodarzem konferencji był Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, podczas której zaprezentowano obecnym trzy referaty dotyczące lkp "Lasy Rychtalskie": "Gospodarka leśna i ochrona przyrody" (prelegent Józef Szymański - nadleśniczy Nadleśnictwa Syców), "Edukacja i promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej" (Adam Całka - nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin) oraz "Badania naukowe, nowe technologie i szkolenia" (Iwo Gałecki - dyrektor LZD Siemianice).

Wystąpienie Józefa Szymańskiego - nadleśniczego Nadleśnictwa Syców

Moderatorem spotkania był Henryk Piskonowicz - zastępca dyrektora RDLP w Poznaniu, który na wstępie wyłonił z mroków historii kulisy powołania i pierwsze lata funkcjonowania "Lasów Rychtalskich", a także zapoczątkował dyskusję kreśląc w kilku słowach podsumowanie 20-lecia istnienia Jubilata. W tej części głos zabrało kilka osób, w tym prof. Antoni Miler (przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej), Iwo Gałecki, Sławomir Kapica (burmistrz Miasta i Gminy Syców), Czesław Balcerzak (wójt Gminy Rychtal).

Wystąpienie Adama Całki - nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin

Efektem przedstawionych referatów oraz panelu dyskusyjnego było ukazanie dotychczasowych osiągnięć "Lasów Rychtalskich", a także zaproponowanie przyszłych zamierzeń, które  powinny być realizowane najlepiej wspólnie przez wszystkie jednostki wchodzące w skład leśnego kompleksu promocyjnego. Dobrym przykładem takiego działania było wydanie w roku jubileuszowym po wielu latach nowego folderu o rychtalskich lasach, a także pierwszej mapy tego obszaru.
Galeria-http://lkplasyrychtalskie.poznan.lasy.gov.pl/galeria1Wystąpienie Iwo Gałeckiego - dyrektora LZD Siemianice