Archiwum Archiwum

Narada dotycząca szkodnictwa leśnego i ochrony przeciwpożarowej

W dniu 22 marca 2016 roku miała miejsce narada dotycząca szkodnictwa leśnego i zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową lasów.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa Wielkopolskiego i Ostrzeszowa, Policji, posterunków Straży Leśnej sąsiednich nadleśnictw: Syców, Przedborów, Krotoszyn i Taczanów.

W tegorocznej naradzie udział wzięli udział również przedstawiciele Państwowej Straży Łowieckiej.

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu reprezentował Pan Jerzy Głowacki - główny specjalista Służby Leśnej kierujący zespołem ds. Ochrony Mienia i Obronności.

W pierwszej części narady przedstawiono analizę szkodnictwa leśnego na terenie Nadleśnictwa Antonin, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonych w ostatnim czasie akcji operacyjnych Straży Leśnej. Według danych przedstawionych przez komendanta posterunku Straży Leśnej Tomasza Nowaka wynika, że zmniejszyła się liczba przestępstw związanych z kradzieżą drewna wyrobionego. Zwiększyła się natomiast liczba wykroczeń i przypadków kradzieży drewna na pniu. Dużym problemem jest również zaśmiecanie lasu.

Zagrożenia pożarowe oraz organizację zabezpieczenia przeciwpożarowego przedstawił Damian Chaliński (specjalista Służby Leśnej). Przekazał obowiązujący sposób postępowania na wypadek pożaru terenów leśnych przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące problemów z łącznością radiotelefoniczną pomiędzy służbami ratowniczymi i jednostkami Służby Leśnej. W tym temacie głos zabrał Pan Jerzy Głowacki, przedstawiając realne możliwości rozwiązania tej sytuacji.
Naradę podsumował nadleśniczy Adam Całka, dziękując uczestnikom za dotychczasową wzorową współpracę. Podkreślono również potrzebę dalszego jej pogłębiania, wymiany doświadczeń, w tym również wspólnych szkoleń służb.