Archiwum Archiwum

Narada dotycząca pozyskania i zrywki drewna

Tematyka spotkania dotyczyła systematycznej zrywki i odbiórki drewna

W czwartek 16 czerwca br. odbyła się narada Służby Leśnej na terenie leśnictwa Strugi, dotycząca pozyskiwania i zrywki drewna dłużycowego pozyskanego harwesterem. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele wykonawcy z firmy „Unilas". Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z wykonywaniem systematycznej zrywki i odbiórki surowca wielkowymiarowego.

Przy okazji spotkania zaplanowano pobyt w Przedborowie, gdzie pracownicy mogli zapoznać się z wystawą Antoniego Filipowicza (zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Przedborów) poświęconej pamiątkom naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II.