Archiwum Archiwum

Jubileusz 20-lecia Parku Krajobrazowego " Dolina Baryczy"

Konferencja 23-24 czerwca br. z okazji 20-lecia Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" (Ruda Sułowska - Antonin)

W dniach 23-24 czerwca br. odbyła się konferencja dotycząca zarządzania krajobrazem na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy", który obchodzi w tym roku swój piękny jubileusz.

Konferencję zorganizowały Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. W pierwszy dzień zaprezentowano dwie sesje referatowe, podczas których doszło do podsumowania funkcjonowania parku krajobrazowego, przedstawiono sytuację hydrologiczną w całej zlewni Baryczy, zaprezentowano dorobek młodego leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Doliny Baryczy" oraz przedstawiono zagadnienia "parkowe" od strony administracji samorządowej. Na koniec tej części omówiono wsparcie zrównoważonego rozwoju parku krajobrazowego w wyniku międzyresortowej współpracy - w tym realizację programu "Edukacja dla Doliny Baryczy".

Po części referatowej Stawy Milickie S.A. zaprezentowały wspaniały film o specyfice gospodarki rybackiej w dolinie Baryczy. Po południu liczni uczestnicy konferencji mogli odbyć podróż bryczkami po bajecznej krainie wielkich stawów, tak pięknie opisanej w jednej z książek Włodzimierza Puchalskiego.

W drugim dniu konferencji organizatorzy zaoferowali gościom, a szczególnie melomanom, koncert chopinowski w przepięknej scenerii drewnianego pałacyku myśliwskiego książąt Radziwiłłów w Antoninie. Po muzycznej uczcie nadleśniczy Nadleśnictwa Antonin przedstawił działalność, obchodzącego również w tym roku podobny jubileusz, leśnego kompleksu promocyjnego "Lasy Rychtalskie". Po tym leśnym akcencie  nadleśniczy wraz z dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zaprosili uczestników do odbycia krótkiej wędrówki po rezerwacie przyrody "Wydymacz", podczas której przedstawiciel firmy Europilot zaprezentował pierwszą w Polsce aplikację na urządzenia przenośne "Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie "Wydymacz".