Archiwum Archiwum

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY

W minionym tygodniu na terenie VIII Rejonu Hodowlanego Przedborów, czyli również w naszym nadleśnictwie, odbyła się inwentaryzacja zwierzyny metodą pędzeń próbnych. 

Objęto nią gatunki zwierzyny płowej, dziki oraz zwierzynę drobną. Akcja ta jest kontynuacją ogólnopolskiej inwentaryzacji odbywającej się w zeszłym roku na terenie wszystkich LKP Lasów Państwowych. Inwentaryzacja ta służy ocenie liczebności poszczególnych gatunków zwierząt łownych. Jej wyniki będą pomocne przy opracowywaniu Wieloletniego Łowieckiego Planu Hodowlanego.

Pędzenia mają charakter "cichych pędzeń" - w żaden sposób nie zagrażają zwierzynie oraz nie wprowadzają istotnego zakłócenia w stan populacji (zwierzęta mogą powrócić do swoich ostoi po zakończeniu pędzenia).

W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele kół łowieckich oraz nasi pracownicy. W piątek liczono zwierzynę w obrębie Moja Wola, w sobotę w obrębie Antonin. Tegoroczne wyniki potwierdziły, że stany zwierzyny nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Najwięcej naliczono przedstawicieli gatunku Capreolus capreolus, czyli po prostu sarny. Zgodnie z założeniem tej metody liczenie objęło 10% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Podczas inwentaryzacji towarzyszyła nam telewizja PROART. O możliwości obejrzenia programu o naszym nadleśnictwie poinformujemy w przyszłym miesiącu.

Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany to dokument opisujący stan aktualny populacji zwierząt łownych w rejonie hodowlanym oraz stan docelowy. Opracowywany przez dyrektora regionalnej dyrekcjii Lasów Państwowych w uzgodnieniu z zarządem okregowym PZŁ oraz marszałkiem województwa na okres dziesięcioletni. Dla naszego rejonu hodowlanego nowy plan będzie obowiązywał od 2017 roku.