Archiwum Archiwum

Zawiesiliśmy budki dla gągoła!

Realizacja projektu "Czynna ochrona gągoła w gminie Przygodzice"

Wspólny projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach oraz Nadleśnictwa Antonin, a także Gminy Przygodzice i Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, polegający na rozwieszeniu 25 budek lęgowych dla gągoła (Bucephala clangula). Projekt zakłada rozwieszenie budek głównie na terenie Nadleśnictwa Antonin w granicach administracyjnych gminy Przygodzice oraz rokroczne sprawdzanie ich zasiedlenia. Pierwsze budki zawieszono na drzewach 7 grudnia br. (10 sztuk - wykonane w Areszcie Śledczym), a ostatnie 15 sztuk 21 grudnia br. (zakupione i zamontowane przez Nadleśnictwo Antonin).

http://wlkp24.info/aktualnosci/19354,gmina-przygodzice-pierwsze-budki-dla-gagolow-juz-wisza.html

To rzadki gatunek kaczki tzw. "nurkującej" gniazdującej naturalnie w dziuplach starych drzew, a zastępczo w specjalnych budkach lęgowych. Gągoł od kilku lat odbywa lęgi na wybranych śródleśnych stawach nadleśnictwa. W Polsce jest objęty ścisłą ochroną gatunkową,  a także znajduje się na liście zagrożonych wyginięciem gatunków publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Robert Kaczmarek.