Archiwum Archiwum

AKCJA ŻABA

W tym tygodniu na terenie Nadleśnictwa Antonin w okolicach zalewu w Sośniach rozpoczęła się tegoroczna edycja „Akcji Żaba", której celem jest czynna ochrona płazów oraz szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza dzieci. Początki akcji sięgają 2004 roku, kiedy opracowano plany ochrony płazów na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Dolnośląskiego. Każdego roku do akcji włączają się kolejni partnerzy, oraz szkoły które chcą uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. W tegorocznej edycji uczestniczy też Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Nadleśnictwo Antonin będące częścią Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie. Nadleśnictwo Antonin znane z wielu przedsięwzięć edukacyjnych włączyło się w akcję w szkołach Gminy Sośnie. Pracownik nadleśnictwa Michał Duszyński w ramach tzw. zielonych lekcji odkrywa przed najmłodszymi dziećmi tajemnice lasu, w tym przypadku omawia rolę płazów w przyrodzie, oraz zagrożenia jakie na nie czyhają.

Wraz z nadejściem wiosny płazy po przebudzeniu się z zimowego letargu zaczynają gody. Wychodzą wtedy z zimowych ukryć, kiedy jeszcze resztki śniegu leżą na ziemi oraz podejmują wędrówkę, której celem jest dotarcie do dogodnego miejsca odbywania godów. Podczas tej wędrówki napotykają na liczne przeszkody i często giną na drogach pod kołami samochodów. W ramach akcji wczesną wiosną na trasie wędrówek płazów ustawiane są specjalne płotki, uniemożliwiające wejście zwierzętom na jezdnię. Wzdłuż tej przeszkody są ustawione pojemniki, do których wpadają żaby. Następnie biorące udział w akcji dzieci z okolicznych szkół przenoszą je na drugą stronę drogi, chroniąc płazy przed zagrożeniem. Dzieci uczestniczące w akcji uczą się rozpoznawania gatunków płazów występujących w Polsce, których jest aż 18 gatunków, w tym wielu chronionych. Młodzi mieszkańcy Gminy Sośnie z pewnością po takich lekcjach w terenie będą w stanie odróżnić żabę wodną od jeziorkowej, ropuchę szarą od zielonej czy wykryć rzadkiego kumaka nizinnego. Entuzjazm dzieci uczestniczących w zajęciach w terenie przerósł wszelkie oczekiwania i z pewnością akcja będzie kontynuowana w przyszłym roku.