Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Za nami X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

Za nami X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej

Przedstawiciele wielkopolskich leśników, w tym z Nadleśnictwa Antonin, uczestniczyli w Zimowej Szkole Leśnej 13 - 15 marca 2018 roku

13–15 marca 2018 r. odbyła się X Sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa, której współorganizatorem była Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Współczesne problemy komunikacji społecznej i edukacji w leśnictwie”, a treści ujęte zostały w trzy bloki: I Współczesne wyzwania edukacji leśnej, II Stan i perspektywy rozwoju nauk i szkolnictwa leśnego, III Komunikacja leśników ze społeczeństwem.

Zimowa Szkoła Leśnaj to interdyscyplinarne forum prezentacji ważnych obecnie i w przyszłości problemów, a także koncepcji metod ich rozwiązywania, zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Równie istotna jest tu integracja różnych grup specjalistów z zakresu leśnictwa, umocnienie współpracy nauki i praktyki leśnej. Zimowa Szkoła Leśna jest corocznym spotkaniem praktyków i naukowców związanych z naukami leśnymi.

Instytut Badawczy Leśnictwa od wielu lat prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa.  

Więcej na stronie: Zimowa Szkoła Leśna