Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Wiosenne odnowienia

Wiosenne odnowienia

Każdy wycięty fragment drzewostanu musi zostać odnowiony przez nowo posadzony las. Okres przedwiośnia to czas, kiedy ruszają intensywne prace odnowieniowe. W zależności od żyzności siedliska, stopnia uwilgotnienia gleby oraz dostępności światła na zrębie, leśniczy dobiera odpowiedni skład gatunkowy. Na siedliskach ubogich projektuje się odnowienia sosnowe, na nieco żyźniejszych sadzone są gatunki liściaste, np. dąb, buk. Dodatkowo często odnowienia wzbogacane są przez gatunki biocenotyczne (głównie drzewa owocowe), które w przyszłości będą stanowiły bazę żerową dla ptaków i zwierzyny.

Najczęstszą i najdokładniejszą metodą sadzenia jest metoda ręczna przy użyciu szpadla lub kostura. W tym roku na zlecenie Nadleśnictwa Antonin pracownicy zakładów usług leśnych posadzą 636 000 sztuk drzew, co stanowi łączną powierzchnię 138 ha lasu.

Warto wspomnieć, że w Nadleśnictwie Antonin wiele drzewostanów sosnowych z powodzeniem jest odnawianych naturalnie. W tym celu wykorzystywane są zostawiane na zrębach nasienniki i fragmenty dojrzałych drzewostanów oraz zachodni kierunek wiatru.