Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Susza w lesie - zachowaj ostrożność!

Susza w lesie - zachowaj ostrożność!

Na terenie Nadleśnictwa Antonin od kilkunastu tygodni utrzymuje się wysoka temperatura powietrza, tym samym przekłada się to na wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Każdy z nas może się o tym przekonać na własnej skórze. Spacerując leśnymi duktami słychać charakterystyczne chrzęszczenie ściółki, z kolei kurz jest nieodzownym towarzyszem rowerowej przejażdżki. Przy tak długo utrzymującej się wysokiej temperaturze – wilgotność ściółki leśnej utrzymuje się w granicy 9-11%. Aby to lepiej zobrazować należy posłużyć się przykładem drewnianych mebli stojących w domu – ich wilgotność nie przekracza 10%. Z punktu widzenia ekosystemu leśnego susza odbija się na udatności upraw, tzn. przeżywalności niedawno posadzonych drzew. Nie mniej jednak niniejszy problem dotyka również starszych drzewostanów powodując ich zamieranie. Antonińscy leśnicy apelują, aby w trakcie wypoczynku w lesie przestrzegać obowiązujących zasad, a także kierować się zdrowym rozsądkiem.

Jak wiadomo w lesie nie wolno używać otwartego ognia (poza miejscem do tego wyznaczonym). W okresie lata do późnej jesieni wiele osób zajmuje się „zbieractwem” runa leśnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ruch pojazdami silnikowymi i motorowerowymi dopuszcza się jedynie po drogach publicznych, a w przypadku dróg leśnych tylko i wyłącznie gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi po nich ruch (Art. 29 Ustawy o lasach z 28 września 1991r.). Las jest dobrem nas wszystkich, jednak korzystając z niego należy pamiętać o pewnych zasadach (zdjęcie powyżej). W siedzibie Nadleśnictwa Antonin pełnione są dyżury przeciwpożarowe (PAD-punkt alarmowo-dyspozycyjny), w trakcie których obserwator przy użyciu kamer usytuowanych na wieżach obserwuje, czy z lasu nie wydobywa się dym. W przypadku dostrzeżenia niepokojących oznak niezwłocznie powiadamia odpowiednie jednostki podając szczegółowe informacje. Takie działanie ma na celu jak najwcześniejsze wykrycie pożaru i zduszenie go w zarodku, tym samym maksymalnie ograniczając szkody w lesie. PAD w Nadleśnictwie Antonin należy do strefy 9f zagrożenia pożarowego (obejmującej nadleśnictwa: Antonin, Taczanów, Syców, Przedborów, Kalisz) – na poniższej rycinie 3 stopnień zagrożenia.