Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Noc Motyli w Antoninie

Noc Motyli w Antoninie

Oryginalne zastosowanie metody warsztatowej

Pomysł przygotowania warsztatów poświęconych motylom nocnym zrodził się podczas wykonywania przez Mirosława Maciąga dwuletnich prac inwentaryzujących faunę nocnych motyli większych (Macrolepidoptera) w Nadleśnictwie Antonin.

Obserwacje wykonane w latach 2015–2017 miały na celu rozpoznanie różnorodności gatunkowej i liczebności motyli nocnych, bytujących w okolicach wielu potencjalnie cennych przyrodniczo siedlisk charakteryzujących obszar leśny regionu doliny górnej Baryczy i fragmentu Wzgórz Ostrzeszowskich. Uzyskane wyniki i wnioski po wykonaniu „waloryzacji motyli nocnych” wykorzystywano dla potrzeb organizacji warsztatów poświęconych motylom nocnym w Nadleśnictwie Antonin.

8 i 9 czerwca 2018 roku przybyli uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum (wraz z opiekunami) z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Antonin. Łącznie wzięły udział 24 osoby zainteresowane entomologią.

Prowadzącym warsztaty był ponownie Mirosław Maciąg, który od blisko 30 lat zajmuje się lepidopterologią – z wykształcenia leśnik, pracownik Lasów Państwowych, w latach 2001–2009 zatrudniony na stanowisku wykładowcy w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Posiada zbiór porównawczy motyli w ilości ponad 12 tys. okazów. Specjalizuje się w motylach nocnych z rodziny sówkowatych (Noctuidae) z terenu Europy, natomiast w zbiorze zgromadzone są okazy ze wszystkich krajowych rodzin motyli większych (Macrolepidoptera). W tematyce lepidopterologii prowadził wiele prelekcji i wystąpień, w tym również warsztatów terenowych dla dzieci, młodzieży szkolnej, studiującej oraz innych instytucji zainteresowanych tematyką entomologii.

Podczas warsztatów korzystano z różnych pomocy, takich jak binokulary, agregat prądotwórczy, ekran ze stelażem, zestaw lamp, samołówki akumulatorowe, siatki do połowów, zatruwaczki, pudła do przechowywania okazów w terenie, rozpinała, szpilki entomologiczne, gabloty entomologiczne, literatura, pęsety, paski pergaminowe lub celofanowe, eksponaty motyli, prezentacje multimedialne.

W krótkim zarysie program warsztatów obejmował:
1) popołudniowe zajęcia kameralne (godz. 17:00–19:00) w sali Ośrodka edukacji leśnej mieszczącym się w Domku księcia Wilhelma (ogólna charakterystyka motyli i ich podział na motyle dzienne i nocne, morfologia, nazewnictwo oraz prezentacja sprzętu do połowu motyli);
2) wieczorne zajęcia terenowe (godz. 19:00–22:00) podczas których dokonano odłowów motyli z zastosowaniem różnych urządzeń. Wspólnie wyszukiwano odpowiednie stanowiska do połowów (okolice Antonina);
3) druga część zajęć kameralnych następnego dnia (godz. 10:00–14,00) ponownie w sali Ośrodka edukacji leśnej (uczestnicy zapoznali się z literaturą, dokonali próby oznaczenia złowionych motyli, poznali zasady i podjęli próby preparowania owadów, dowiedzieli się o sposobie etykietowania okazów i organizacji zbiorów, a także o etyce postępowania entomologa).

Nadleśnictwo Antonin po wykonaniu waloryzacji motyli nocnych i przeprowadzeniu warsztatów „motylarskich” planuje wydać swoisty przewodnik dla potrzeb kolejnych edycji warsztatów oraz jako pomoc metodyczną dla nauczycieli pt. „Motyle nocne Nadleśnictwa Antonin. Przewodnik”.